ویژه ها

مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان ایوان گفت :بیش از ۵۰۰نفر از عشایر و روستاییان شهرستان ایوان بصور
نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی به همت بسیج سازندگی سپاه ناحیه ایوان در پایگاه مقاومت شهرک نب
به همت بسیج اساتید استان ایلام، نشستی با محوریت "نقش پیوست نگاران فرهنگی در توسعه استان "د

مقاله

Date filter
Choose date range
#شناسه (ID)ترتیب صعودیتاریخRefererکاربرعملیات
۱۱۸۸۴۸۴۱۳۹۶-۰۷-۲۲ ۱۳:۱۷:۵۰http://ilam.basij.ir/‎کاربر میهمانجزئیات
۲۱۸۷۴۸۱۱۳۹۶-۰۷-۲۱ ۰۸:۲۲:۵۴کاربر میهمانجزئیات
۳۱۸۷۲۰۴۱۳۹۶-۰۷-۲۱ ۰۳:۲۰:۲۴http://ilam.basij.ir/‎کاربر میهمانجزئیات
۴۱۸۶۷۵۶۱۳۹۶-۰۷-۲۰ ۲۱:۵۶:۴۵http://ilam.basij.ir/‎کاربر میهمانجزئیات
۵۱۸۶۷۵۰۱۳۹۶-۰۷-۲۰ ۲۱:۵۴:۴۰http://ilam.basij.ir/‎کاربر میهمانجزئیات
۶۱۸۶۰۸۰۱۳۹۶-۰۷-۲۰ ۱۲:۲۱:۵۸http://ilam.basij.ir/story/5675/نشست-نقش-پیوست-نگاران-فرهنگی-در-توسعه-ایلام-برگزار-شدکاربر میهمانجزئیات
۷۱۸۵۳۶۸۱۳۹۶-۰۷-۲۰ ۰۱:۲۱:۲۵کاربر میهمانجزئیات
۸۱۸۵۱۷۸۱۳۹۶-۰۷-۱۹ ۲۲:۲۶:۱۸http://ilam.basij.ir/story/5675/نشست-نقش-پیوست-نگاران-فرهنگی-در-توسعه-ایلام-برگزار-شدکاربر میهمانجزئیات
۹۱۸۵۱۷۷۱۳۹۶-۰۷-۱۹ ۲۲:۲۵:۱۷http://ilam.basij.ir/‎کاربر میهمانجزئیات
۱۰۱۸۳۹۳۹۱۳۹۶-۰۷-۱۷ ۱۰:۲۲:۲۰http://ilam.basij.ir/‎adminجزئیات

صفحات