ویژه ها

مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان ایوان گفت :بیش از ۵۰۰نفر از عشایر و روستاییان شهرستان ایوان بصور
نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی به همت بسیج سازندگی سپاه ناحیه ایوان در پایگاه مقاومت شهرک نب
به همت بسیج اساتید استان ایلام، نشستی با محوریت "نقش پیوست نگاران فرهنگی در توسعه استان "د

مقاله

۲۰۱۷/۰۷/۰۱ - ۱۳:۳۵
ناگفته های عملیات کربلای یک محمد تقی قاسمی:
قاسمی گفت: از امدادهای الهی، عبور رزمندگان ما در دل دشمن و سقوط مقر فرماندهی دشمن روی ارتفاعات آبزیادی بود که وقتی بسیجی ما آر پی جی شلیک می کرد با هدایت الهی تا روی ماشین دشمن هدایت شد.
۲۰۱۷/۰۳/۰۴ - ۱۴:۳۸
فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام در تشییع شهدای گمنام:
فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام در تشییع شهدای گمنام گفت: برخلاف نظر خیلی از افراد دانشگاه ها به برکت شهدای گمنام نورستان هستند.
۲۰۱۷/۰۳/۰۴ - ۱۴:۳۸
فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام در تشییع شهدای گمنام:
فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام در تشییع شهدای گمنام گفت: برخلاف نظر خیلی از افراد دانشگاه ها به برکت شهدای گمنام نورستان هستند.
۲۰۱۷/۰۳/۰۴ - ۱۴:۳۸
فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام در تشییع شهدای گمنام:
فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام در تشییع شهدای گمنام گفت: برخلاف نظر خیلی از افراد دانشگاه ها به برکت شهدای گمنام نورستان هستند.
۲۰۱۷/۰۳/۰۴ - ۱۴:۳۸
فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام در تشییع شهدای گمنام:
فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام در تشییع شهدای گمنام گفت: برخلاف نظر خیلی از افراد دانشگاه ها به برکت شهدای گمنام نورستان هستند.
۲۰۱۷/۰۲/۲۷ - ۰۷:۲۳
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ایلام تشریح کرد؛
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ایلام در نشست خبری ویژه برنامه های تشییع و خاکسپاری شش شهید گمنام در استان ایلام را تشریح کرد.
۲۰۱۷/۰۲/۲۷ - ۰۷:۲۳
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ایلام تشریح کرد؛
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ایلام در نشست خبری ویژه برنامه های تشییع و خاکسپاری شش شهید گمنام در استان ایلام را تشریح کرد.
۲۰۱۷/۰۲/۲۷ - ۰۷:۲۳
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ایلام تشریح کرد؛
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ایلام در نشست خبری ویژه برنامه های تشییع و خاکسپاری شش شهید گمنام در استان ایلام را تشریح کرد.
۲۰۱۷/۰۲/۲۷ - ۰۷:۲۳
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ایلام تشریح کرد؛
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ایلام در نشست خبری ویژه برنامه های تشییع و خاکسپاری شش شهید گمنام در استان ایلام را تشریح کرد.
۲۰۱۷/۰۲/۲۷ - ۰۷:۲۳
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ایلام تشریح کرد؛
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ایلام در نشست خبری ویژه برنامه های تشییع و خاکسپاری شش شهید گمنام در استان ایلام را تشریح کرد.
۲۰۱۷/۰۲/۲۷ - ۰۷:۲۳
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ایلام تشریح کرد؛
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ایلام در نشست خبری ویژه برنامه های تشییع و خاکسپاری شش شهید گمنام در استان ایلام را تشریح کرد.
۲۰۱۷/۰۲/۲۵ - ۱۷:۳۵
فرمانده سپاه ناحیه دره شهر:
فرمانده سپاه ناحیه دره شهر گفت: با توجه به امار ۱۳ درصدی خودکشی در جهان و ۱۵ درصدی در برخی استانها ، کاهش این معضل نیازمند عزم ملی در همه بخش ها می باشد.
۲۰۱۷/۰۲/۲۵ - ۱۷:۳۵
فرمانده سپاه ناحیه دره شهر:
فرمانده سپاه ناحیه دره شهر گفت: با توجه به امار ۱۳ درصدی خودکشی در جهان و ۱۵ درصدی در برخی استانها ، کاهش این معضل نیازمند عزم ملی در همه بخش ها می باشد.
۲۰۱۷/۰۲/۲۵ - ۱۷:۳۵
فرمانده سپاه ناحیه دره شهر:
فرمانده سپاه ناحیه دره شهر گفت: با توجه به امار ۱۳ درصدی خودکشی در جهان و ۱۵ درصدی در برخی استانها ، کاهش این معضل نیازمند عزم ملی در همه بخش ها می باشد.

صفحات