ویژه ها

مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان ایوان گفت :بیش از ۵۰۰نفر از عشایر و روستاییان شهرستان ایوان بصور
نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی به همت بسیج سازندگی سپاه ناحیه ایوان در پایگاه مقاومت شهرک نب
به همت بسیج اساتید استان ایلام، نشستی با محوریت "نقش پیوست نگاران فرهنگی در توسعه استان "د

مقاله

۲۰۱۷/۰۷/۰۱ - ۱۳:۳۵
ناگفته های عملیات کربلای یک محمد تقی قاسمی:
قاسمی گفت: از امدادهای الهی، عبور رزمندگان ما در دل دشمن و سقوط مقر فرماندهی دشمن روی ارتفاعات آبزیادی بود که وقتی بسیجی ما آر پی جی شلیک می کرد با هدایت الهی تا روی ماشین دشمن هدایت شد.
۲۰۱۷/۰۲/۲۵ - ۱۷:۳۵
فرمانده سپاه ناحیه دره شهر:
فرمانده سپاه ناحیه دره شهر گفت: با توجه به امار ۱۳ درصدی خودکشی در جهان و ۱۵ درصدی در برخی استانها ، کاهش این معضل نیازمند عزم ملی در همه بخش ها می باشد.
۲۰۱۷/۰۲/۲۵ - ۱۷:۳۵
فرمانده سپاه ناحیه دره شهر:
فرمانده سپاه ناحیه دره شهر گفت: با توجه به امار ۱۳ درصدی خودکشی در جهان و ۱۵ درصدی در برخی استانها ، کاهش این معضل نیازمند عزم ملی در همه بخش ها می باشد.
۲۰۱۷/۰۲/۲۵ - ۱۷:۳۵
فرمانده سپاه ناحیه دره شهر:
فرمانده سپاه ناحیه دره شهر گفت: با توجه به امار ۱۳ درصدی خودکشی در جهان و ۱۵ درصدی در برخی استانها ، کاهش این معضل نیازمند عزم ملی در همه بخش ها می باشد.
۲۰۱۷/۰۲/۱۶ - ۱۸:۴۲
مسئول بسیج دانشجویی استان ایلام:
مسئول بسیج دانشجویی استان ایلام گفت: تمامی مردم ایران با هم متحد و یک صدا هستند و در این میان آشتی ملی معنایی ندارد.
۲۰۱۷/۰۲/۱۶ - ۱۸:۴۲
مسئول بسیج دانشجویی استان ایلام:
مسئول بسیج دانشجویی استان ایلام گفت: تمامی مردم ایران با هم متحد و یک صدا هستند و در این میان آشتی ملی معنایی ندارد.
۲۰۱۷/۰۲/۱۶ - ۱۸:۴۲
مسئول بسیج دانشجویی استان ایلام:
مسئول بسیج دانشجویی استان ایلام گفت: تمامی مردم ایران با هم متحد و یک صدا هستند و در این میان آشتی ملی معنایی ندارد.
۲۰۱۷/۰۲/۱۶ - ۱۸:۴۲
مسئول بسیج دانشجویی استان ایلام:
مسئول بسیج دانشجویی استان ایلام گفت: تمامی مردم ایران با هم متحد و یک صدا هستند و در این میان آشتی ملی معنایی ندارد.
۲۰۱۷/۰۲/۱۶ - ۱۸:۴۲
مسئول بسیج دانشجویی استان ایلام:
مسئول بسیج دانشجویی استان ایلام گفت: تمامی مردم ایران با هم متحد و یک صدا هستند و در این میان آشتی ملی معنایی ندارد.
۲۰۱۷/۰۲/۱۶ - ۱۸:۴۲
مسئول بسیج دانشجویی استان ایلام:
مسئول بسیج دانشجویی استان ایلام گفت: تمامی مردم ایران با هم متحد و یک صدا هستند و در این میان آشتی ملی معنایی ندارد.
۲۰۱۷/۰۲/۱۶ - ۱۸:۳۰
صبح امروز صورت گرفت؛
کاروان ۲۲۵ نفره راهیان نور پسران دانش آموز دوره دوم متوسطه شهرستان ایوان به مناطق عملیاتی مهران و دهلران اعزام شد.
۲۰۱۷/۰۲/۱۶ - ۱۸:۳۰
صبح امروز صورت گرفت؛
کاروان ۲۲۵ نفره راهیان نور پسران دانش آموز دوره دوم متوسطه شهرستان ایوان به مناطق عملیاتی مهران و دهلران اعزام شد.
۲۰۱۷/۰۲/۱۶ - ۱۸:۳۰
صبح امروز صورت گرفت؛
کاروان ۲۲۵ نفره راهیان نور پسران دانش آموز دوره دوم متوسطه شهرستان ایوان به مناطق عملیاتی مهران و دهلران اعزام شد.
۲۰۱۷/۰۲/۱۶ - ۱۸:۳۰
صبح امروز صورت گرفت؛
کاروان ۲۲۵ نفره راهیان نور پسران دانش آموز دوره دوم متوسطه شهرستان ایوان به مناطق عملیاتی مهران و دهلران اعزام شد.

صفحات