ویژه ها

مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان ایوان گفت :بیش از ۵۰۰نفر از عشایر و روستاییان شهرستان ایوان بصور
نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی به همت بسیج سازندگی سپاه ناحیه ایوان در پایگاه مقاومت شهرک نب
به همت بسیج اساتید استان ایلام، نشستی با محوریت "نقش پیوست نگاران فرهنگی در توسعه استان "د

مقاله

۲۰۱۷/۰۷/۰۱ - ۱۳:۳۵
ناگفته های عملیات کربلای یک محمد تقی قاسمی:
قاسمی گفت: از امدادهای الهی، عبور رزمندگان ما در دل دشمن و سقوط مقر فرماندهی دشمن روی ارتفاعات آبزیادی بود که وقتی بسیجی ما آر پی جی شلیک می کرد با هدایت الهی تا روی ماشین دشمن هدایت شد.
۲۰۱۷/۰۳/۰۸ - ۱۴:۴۹
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام:
فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام گفت: وقوع بحران جزء لاینفک زندگی بشری است.
۲۰۱۷/۰۳/۰۷ - ۱۱:۴۴
با همکاری معاونت دانش پژوهش سپاه امیرالمومنین(ع)؛
همایش هم افزایی سازمان های امدادی در بحران های طبیعی استان با حضور رییس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار می شود.
۲۰۱۷/۰۳/۰۷ - ۱۱:۴۴
با همکاری معاونت دانش پژوهش سپاه امیرالمومنین(ع)؛
همایش هم افزایی سازمان های امدادی در بحران های طبیعی استان با حضور رییس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار می شود.
۲۰۱۷/۰۳/۰۷ - ۱۱:۴۴
با همکاری معاونت دانش پژوهش سپاه امیرالمومنین(ع)؛
همایش هم افزایی سازمان های امدادی در بحران های طبیعی استان با حضور رییس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار می شود.
۲۰۱۷/۰۳/۰۷ - ۱۱:۴۴
با همکاری معاونت دانش پژوهش سپاه امیرالمومنین(ع)؛
همایش هم افزایی سازمان های امدادی در بحران های طبیعی استان با حضور رییس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار می شود.
۲۰۱۷/۰۳/۰۷ - ۱۱:۴۴
با همکاری معاونت دانش پژوهش سپاه امیرالمومنین(ع)؛
همایش هم افزایی سازمان های امدادی در بحران های طبیعی استان با حضور رییس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار می شود.
۲۰۱۷/۰۳/۰۷ - ۱۱:۴۴
با همکاری معاونت دانش پژوهش سپاه امیرالمومنین(ع)؛
همایش هم افزایی سازمان های امدادی در بحران های طبیعی استان با حضور رییس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار می شود.
۲۰۱۷/۰۳/۰۵ - ۱۸:۰۱
شهید والامقام سید محمد سعید جعفری از شهدای عزیز دفاع مقدس استان کرمانشاه و شهیده مرجان نازقلچی (فرماندار فقید بندر ترکمن) و از شهدای فاجعه خونین منا بعنوان شهید شاخص ملی سال ۹۶ بسیج انتخاب شدند.
۲۰۱۷/۰۳/۰۵ - ۱۸:۰۱
شهید والامقام سید محمد سعید جعفری از شهدای عزیز دفاع مقدس استان کرمانشاه و شهیده مرجان نازقلچی (فرماندار فقید بندر ترکمن) و از شهدای فاجعه خونین منا بعنوان شهید شاخص ملی سال ۹۶ بسیج انتخاب شدند.
۲۰۱۷/۰۳/۰۵ - ۱۸:۰۱
شهید والامقام سید محمد سعید جعفری از شهدای عزیز دفاع مقدس استان کرمانشاه و شهیده مرجان نازقلچی (فرماندار فقید بندر ترکمن) و از شهدای فاجعه خونین منا بعنوان شهید شاخص ملی سال ۹۶ بسیج انتخاب شدند.
۲۰۱۷/۰۳/۰۵ - ۱۸:۰۱
شهید والامقام سید محمد سعید جعفری از شهدای عزیز دفاع مقدس استان کرمانشاه و شهیده مرجان نازقلچی (فرماندار فقید بندر ترکمن) و از شهدای فاجعه خونین منا بعنوان شهید شاخص ملی سال ۹۶ بسیج انتخاب شدند.
۲۰۱۷/۰۳/۰۵ - ۱۸:۰۱
شهید والامقام سید محمد سعید جعفری از شهدای عزیز دفاع مقدس استان کرمانشاه و شهیده مرجان نازقلچی (فرماندار فقید بندر ترکمن) و از شهدای فاجعه خونین منا بعنوان شهید شاخص ملی سال ۹۶ بسیج انتخاب شدند.
۲۰۱۷/۰۳/۰۵ - ۱۸:۰۱
شهید والامقام سید محمد سعید جعفری از شهدای عزیز دفاع مقدس استان کرمانشاه و شهیده مرجان نازقلچی (فرماندار فقید بندر ترکمن) و از شهدای فاجعه خونین منا بعنوان شهید شاخص ملی سال ۹۶ بسیج انتخاب شدند.

صفحات