ویژه ها

مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان ایوان گفت :بیش از ۵۰۰نفر از عشایر و روستاییان شهرستان ایوان بصور
نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی به همت بسیج سازندگی سپاه ناحیه ایوان در پایگاه مقاومت شهرک نب
به همت بسیج اساتید استان ایلام، نشستی با محوریت "نقش پیوست نگاران فرهنگی در توسعه استان "د

مقاله

۲۰۱۷/۰۷/۰۱ - ۱۳:۳۵
ناگفته های عملیات کربلای یک محمد تقی قاسمی:
قاسمی گفت: از امدادهای الهی، عبور رزمندگان ما در دل دشمن و سقوط مقر فرماندهی دشمن روی ارتفاعات آبزیادی بود که وقتی بسیجی ما آر پی جی شلیک می کرد با هدایت الهی تا روی ماشین دشمن هدایت شد.
۲۰۱۷/۰۳/۰۹ - ۱۶:۵۶
سردار غیب پرور:
سردار غیب پرور گفت: بی شک فرمانده بسیج، مقام عظمای ولایت بوده و بنده سرباز کوچک ایشان و خدمت گزار بسیجیان هستم.
۲۰۱۷/۰۳/۰۹ - ۱۶:۵۶
سردار غیب پرور:
سردار غیب پرور گفت: بی شک فرمانده بسیج، مقام عظمای ولایت بوده و بنده سرباز کوچک ایشان و خدمت گزار بسیجیان هستم.
۲۰۱۷/۰۳/۰۹ - ۱۶:۵۶
سردار غیب پرور:
سردار غیب پرور گفت: بی شک فرمانده بسیج، مقام عظمای ولایت بوده و بنده سرباز کوچک ایشان و خدمت گزار بسیجیان هستم.
۲۰۱۷/۰۳/۰۹ - ۱۶:۵۳
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام خبر داد؛
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام از آغاز جمع آوری کمک های مردمی به جبهه مقاومت سوریه در استان ایلام خبر داد.
۲۰۱۷/۰۳/۰۹ - ۱۶:۵۳
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام خبر داد؛
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام از آغاز جمع آوری کمک های مردمی به جبهه مقاومت سوریه در استان ایلام خبر داد.
۲۰۱۷/۰۳/۰۹ - ۱۶:۵۳
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام خبر داد؛
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام از آغاز جمع آوری کمک های مردمی به جبهه مقاومت سوریه در استان ایلام خبر داد.
۲۰۱۷/۰۳/۰۹ - ۱۶:۵۳
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام خبر داد؛
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام از آغاز جمع آوری کمک های مردمی به جبهه مقاومت سوریه در استان ایلام خبر داد.
۲۰۱۷/۰۳/۰۹ - ۱۶:۵۳
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام خبر داد؛
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام از آغاز جمع آوری کمک های مردمی به جبهه مقاومت سوریه در استان ایلام خبر داد.
۲۰۱۷/۰۳/۰۹ - ۱۶:۵۳
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام خبر داد؛
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام از آغاز جمع آوری کمک های مردمی به جبهه مقاومت سوریه در استان ایلام خبر داد.
۲۰۱۷/۰۳/۰۸ - ۱۴:۴۹
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام:
فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام گفت: وقوع بحران جزء لاینفک زندگی بشری است.
۲۰۱۷/۰۳/۰۸ - ۱۴:۴۹
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام:
فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام گفت: وقوع بحران جزء لاینفک زندگی بشری است.
۲۰۱۷/۰۳/۰۸ - ۱۴:۴۹
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام:
فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام گفت: وقوع بحران جزء لاینفک زندگی بشری است.
۲۰۱۷/۰۳/۰۸ - ۱۴:۴۹
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام:
فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام گفت: وقوع بحران جزء لاینفک زندگی بشری است.
۲۰۱۷/۰۳/۰۸ - ۱۴:۴۹
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام:
فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام گفت: وقوع بحران جزء لاینفک زندگی بشری است.

صفحات